Geschiedenis Zanggroep Mes Amis

In het najaar van 1973 richt pastoor Huisman uit Koningsbosch een jongerenkoor op. Al met kerstmis in datzelfde jaar vindt het eerste optreden van het koor plaats in de plaatselijke parochiekerk.

Bij het zilveren jubileum schrijft de oprichter over de beginperiode van het koor: “Regelmatig werd er gezongen in de kerkelijke weekend-vieringen en werden er prachtige teksten tot een boekje verwerkt, met klinkende titels. En ondanks dat de start moeilijk was vanwege het vinden van een dirigent die zich met hart en ziel aan het koor kon wijden, bleef het koor overeind.” Oud-dirigent Wim Dijcks omschrijft deze periode als volgt: “In de zeventiger jaren werd ontzettend veel aandacht besteed aan de keuze van inspirerende teksten en (Nederlandse) liederen die daar feilloos bij aansloten.
In de geest van de tijd wilde men op een frisse manier een boodschap uitdragen. Pastoor Huisman was voor het koor de grote stimulator. Het jongerenkoor was immers zijn oogappel en soms ook zijn zorgenkindje …”. Hoewel misboekjes heden ten dage niet meer gemaakt worden, worden er door de tekstgroep die verbonden is aan het koor nog steeds passende teksten uitgezocht en door de koorleden voorgedragen in de vieringen.

Eén van de hoogtepunten uit de beginperiode (mei 1977) is de deelname van het koor aan de viering in de parochiekerk ter gelegenheid van het gouden bestaansfeest van de kerk. Het kinderkoor, jongerenkoor, en kerkkoor luisteren gezamenlijk de H. Mis op.

In 1984 komt Annette Weterings naar Koningsbosch en neemt de muzikale leiding van het jongerenkoor op zich. Een bekwame dirigente die het koor vocaal gezien enorm doet groeien.

In deze periode doet ook de jaarlijkse carnavalsmis zijn intrede, waarbij stemmige Limburgstalige muziek ten gehore wordt gebracht. De Limburgse mis blijkt een succes en wordt tot op de dag van vandaag jaarlijks herhaald. In het dirigententijdperk van Annette gaat het koor voor het eerst een weekend samen er op uit.
Dit voert in oktober 1987 naar het Brabantse Dorst, waar de roots van de dirigente liggen. Het koorweekend valt dusdanig in de smaak dat het een blijvertje is geworden en nog regelmatig terugkeert op het programma.

Niet lang daarna, in mei 1989, neemt het koor voor het eerst deel aan een concours, het Landelijk Jongerenkoren Festival te Rijsbergen. Het resultaat mag er wezen: de vakjury beloont het optreden met een vierde plaats, terwijl de publieksjury de groep een eerste plaats toekent.

In datzelfde jaar krijgt het koor ook een “echte” naam: het jongerenkoor van Koningsbosch gaat voortaan als jongerenkoor “Mes Amis” door het leven.

In 1991 neemt Theo Collaert de dirigeerstok over. Hij steekt het repertoire van het koor in een nieuw, modern jasje. Onder zijn leiding is Mes Amis herhaaldelijk succesvol op diverse festivals. In 1992 laat het koor voor de tweede keer van zich horen tijdens het Landelijk Jongerenkoren Festival te Rijsbergen. Het optreden wordt met veel applaus en een mooie plaats in het klassement beloond.

Ook wint het koor wederom de publieksprijs. In datzelfde jaar weet Mes Amis ook de titel Limburgs Koor van het jaar te veroveren. Het jury-rapport vermeldt onder andere: “Een voortreffelijk geleid ensemble, dat zeer overtuigende prestaties laat horen. De bewerkingen van de dirigent zijn zeer inspirerend en raken in het hart van de muziek.” Dat de arrangementen inspirerend waren, blijkt heden ten dage nog steeds: nummers als “Winds of change” en “Somebody to love” klinken nog altijd als een klok.

Een jaar later, in 1993, sleept Mes Amis voor de tweede maal de titel Limburgs Koor van het jaar in de wacht. Ook dit maal veel feestgedruis en lovende artikelen in de pers.

Dat zich onder de leden van “Mes Amis” niet alleen goede zangers bevinden maar ook uitstekende acteurs, blijkt in mei 1995. Het koor zet een show op de planken in het kader van 50 jaar bevrijding.
In deze show komt een aantal taferelen uit de oorlogsjaren in Koningsbosch naar voren. Wethouder Verheesen schrijft in zijn dankwoord hierover het volgende: “Het is zeer te waarderen dat het initiatief vanuit het jongerenkoor gekomen is om stil te staan bij de bevrijding. In de rij van bevrijdingsactiviteiten verdient de show van jongerenkoor “Mes Amis” een bijzondere plaats”.

Inmiddels is de gemiddelde leeftijd van het koor dusdanig gestegen dat jongerenkoor “Mes Amis” voortaan door het leven gaat als zanggroep “Mes Amis”. Na meer dan twintig jaar is het koor bovendien echt volwassen: statuten en een huishoudelijk reglement worden opgesteld, en op 29 januari 1996 wordt de oprichtingsakte bij de notaris getekend. De zelfstandige vereniging is een feit.

In november 1998 staat het zilveren jubileum voor de deur, wat onder andere gevierd wordt met een jubileumconcert. Een bijzonder concert, aangezien zowel Sandra Halmans, op dat moment dirigente van het koor, alsmede onze oud-dirigenten Annette Weterings en Theo Collaert hun medewerking eraan verlenen.

Dat het niet vanzelfsprekend is dat een koor 25 jaar bestaat, blijkt wel uit de felicitaties die deken Huisman uitdeelt bij het jubileum: “In deze vooral voor jongeren moeilijke tijd van verbondenheid in geloof en Kerk hebben jullie die band niet doorgesneden. En dat wil wat zeggen! Is het al moeilijk om 25 jaar getrouwd te blijven in onze tijd, het is nog moeilijker om 25 jaar een kerkelijk jongerenkoor te blijven, al worden het natuurlijk ook voor een flink deel oudere jongeren. Jullie doen jullie naam eer aan. Echte vrienden blijven vrienden en jullie vriendschapsband is zó sterk, dat jullie geloof en Kerk er bij houden.”

Met de komst van dirigente Hilde Ubben in september 1999, wordt het repertoire van de zanggroep in rap tempo uitgebreid. Mes Amis blijkt van alle markten thuis te zijn en schuwt er niet voor om een brede variëteit aan stijlen aan te pakken.
Geïnspireerd door andere zanggroepen in den lande, worden vanaf 2003 de optredens tijdens concerten over een heel andere boeg gegooid.
Klappers blijven voortaan op de plank, en sjaaltjes en bretels worden uit de kast gehaald. Daarnaast zet Mes Amis haar eerste schreden op choreografisch vlak.

De koudwatervrees waar het koor in eerste instantie last van heeft, verdwijnt langzaam maar zeker. Het resultaat mag er zijn: in maart 2003 spettert Mes Amis dat het een lieve lust is. Tijdens een concert worden maar liefst zes nummers met bijbehorende choreografie en aankondigingen ten gehore gebracht. De trend voor de toekomst is gezet! Na het concert wordt, samen met de leden van het gastkoor, het glas geheven en volop gemusiceerd. Dit vormt de eerste aanzet voor de latere afterparties, die tot steeds dieper in de nacht zullen duren.

Eén van de hoogtepunten die volgen, is het jubileumconcert bij gelegenheid van het 30-jarig bestaan. Het is gelukt om “Be Sharp!”, een vocal group uit Utrecht onder leiding van dirigent Jetse Bremer naar Koningsbosch te halen; een zanggroep die zich één van de meest vooraanstaande koren van Nederland mag noemen.

Ook bij de Oosterburen blijft zanggroep Mes Amis niet onopgemerkt. Het koor wordt enkele keren uitgenodigd om acte de presence te geven in één van de Duitse buurdorpen. En ook de Duitsers blijken niet vies te zijn van een stevige afterparty.

Dat de zanggroep van alle markten thuis is, blijkt in 2004 als voor het eerst wordt deelgenomen aan de plaatselijke “leedjesmiddig” die jaarlijks wordt georganiseerd door de carnavalsvereniging. Mes Amis kwam, zag en overwon met het nummer “Drie daag vastelaovend“. Vanaf dat moment vormt ook het carnavalsgebeuren een vast onderdeel van de optredens, waarbij Mes Amis ook buiten Koningsbosch van zich laat horen. Op ’t Platssjpektakel in Echt gaan bij menig carnavalsvierder de voetjes van de vloer bij het horen en zien van de Boesjer muzikanten.

In 2006 neemt Mes Amis met veel enthousiasme deel aan het concert “Together in Music”. Dit op uitnodiging van harmonie St. Cecilia, die dit evenement organiseert in het kader van haar 85-jarig jubileum. Ook mannenkoor St. Caecilia is van de partij. De muziekstukken komen uit films en bekende musicals. Al geruime tijd voor het concert repeteert  de zanggroep stevig aan de stukken en vinden de nodige gezamenlijke repetities plaats met mannenkoor en harmonie. Maar het resultaat is alle moeite en voorbereidingen ruimschoots waard!

Dirigente Hilde Ubben besluit in de zomer van 2007 na acht jaar het koor te verlaten. Een opvolger voor Hilde wordt gevonden in de persoon van Sjraar Klaassens. Met hem start Mes Amis begin 2008 met de voorbereidingen voor het jubileumconcert ter gelegenheid van het 35-jarig bestaan dat in juni 2008 op het programma staat. Het belooft een mooi concert te worden, dat plaatsvindt in de prachtige Bürgertreff te Waldfeucht.

Drie oud-dirigenten worden bereid gevonden om tijdens het concert acte de presence te geven en nummers uit hun koortijd met het koor ten gehore te brengen. Zo zingt Mes Amis een medley van Nederlandse nummers uit de jaren ’70 onder leiding van één van de eerste dirigenten van het koor: Wim Dijcks. Daarna is het achtereenvolgens de beurt aan Theo Collaert en Hilde Ubben. Na de pauze laat Sjraar Klaassens met zes nummers zien waar het koor zich anno 2008 mee bezig houdt. Het concert, met in het publiek een aantal oud-leden, wordt een groot succes. Met een voldaan gevoel keert Mes Amis dan ook huiswaarts na afloop. (Klein detail: dit voldane gevoel zal het Nederlands elftal beslist niet hebben gehad op deze avond, dat in de kwartfinale van de EK met 4-0 verloor van Rusland).

Kort na het jubileumconcert moet Mes Amis op zoek naar een nieuwe dirigent. Anouk Verhesen neemt deze taak op zich. In de herfst van het jubileumjaar staan een jubileummis en reünie op het programma. Een groot aantal oud-leden wordt hiervoor opgespoord en uitgenodigd.

Tijdens de mis voert Mes Amis nummers uit diverse periodes uit. Na afloop is het koor present in zaal van Pol waar, samen met een aantal oud-leden en oud-dirigenten, een ouderwets gezellige avond volgt. De compilatie van (oude) videobeelden en foto’s zorgt voor de nodige hilariteit.

In 2013 mag zanggroep Mes Amis Hilde Ubben opnieuw verwelkomen als dirigente. Vakkundig bereidt Hilde het koor voor op vele uitvoeringen. Nieuwe contacten worden aangeboord, wat in de jaren daarna een grote diversiteit aan optredens en uitwisselingen oplevert.

In het voorjaar van 2017 krijgt het koor bericht uit onverwachte hoek. Mevrouw Truus Hopman uit Ottersum is bezig een boek te schrijven over het leven en werk van de oprichter van het koor, oud-pastoor Huisman. Wat begint als een verzoek om informatie en materiaal voor het boek, mondt uiteindelijk uit in een zeer memorabele dag: samen met oud-koorlid Marcel Reijans luistert Mes Amis op 30 september 2017 in de Martinuskerk te Gennep de H. Mis op, voorafgaand aan de presentatie van het boek.
Vooral het lied “You’ll never walk alone” raakt de oprichter van het koor en alle aanwezigen diep. Vooraf wordt het koor gastvrij ontvangen bij de schrijfster thuis voor een heerlijk etentje.

Slechts enkele dagen na de festiviteiten wordt oud-pastoor Huisman opgenomen in het ziekenhuis. Daar overlijdt hij op 16 november aan de gevolgen van een val, enkele dagen vóór de boekpresentatie. Een delegatie van het koor bezoekt de indrukwekkende uitvaartplechtigheid op 25 november in Gennep.

In november 2017 neemt zanggroep Mes Amis deel aan “Maria Hoop L!ve”, een concert georganiseerd door fanfare St. Paulus. Samen met hen, fanfare Wilhelmina uit Vlodrop en de zanggroepen Alegría en Family Voices wordt een spetterend avondvullend programma ten gehore gebracht, voorzien van een fantastische lichtshow. Mes Amis sluit het jaar af met een mooi concert in Koningsbosch op uitnodiging van harmonie St. Cecilia: samen met de harmonie en zanggroep Alegría verzorgt het koor een prachtige avond onder de klinkende titel “Cecilia en Vrunj”, waar kerstmuziek en wereldlijk repertoire elkaar afwisselen.

Begin 2018 komt er een unieke kans voorbij: zanggroep Mes Amis mag figureren in een heuse speelfilm. Het koor is geselecteerd voor de opnames van “All You Need Is Love, de film”, een productie van NL Film. Samen met harmonie St. Cecilia en een aantal gastzangers reist het koor naar Amsterdam en Teuven voor drie spannende draaidagen. Op de filmset maken de zangers kennis met acteurs als Fedja van Huêt, Frank Lammers en Diederik Ebbinge. Een eenmalige ervaring! De film verschijnt in december in de Nederlandse bioscopen.

Zanggroep Mes Amis gaat op naar het 45-jarig jubileum in november 2018.

 

Dirigenten:

De volgende personen zijn als dirigent verbonden geweest aan zanggroep Mes Amis:
Dhr. Mart Stevens  (1973-1974)
Dhr. Joseph Loete  (1974)
Dhr. Wil Dahlmans  (1974)
Dhr. Wim Dijcks  (1974-1979)
Mevr. Annemieke Bertijn †  (1979-1981)
Dhr. Jacques Merckx  (1981-1984)
Mevr. Annette Weterings  (1984-1991)
Dhr. Theo Collaert  (1991-1998)
Mevr. Sandra Halmans  (1998-1999)
Mevr. Hilde Ubben  (1999-2007)
Dhr. Sjraar Klaassens (2007-2008)
Mevr. Anouk Verhesen (2008-2009)
Mevr. Sylvia Berghs (2009-2013)
Mevr. Hilde Ubben  (2013-heden)